Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

Ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne

 

- fot_1_130327.jpg

Fot. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

 

I. Ścieżki w Brodnickim Parku Krajobrazowym

Piesza ścieżka dydaktyczna „Bobrowiska”

Długość trasy ok. 3 km.

Trasa prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu Skarlanki na północ od Grzmięcy.
Ciekawostką tej ścieżki dydaktycznej są: nieczynny młyn wodny, elektrownia wodna, wylęgarnie ryb, torfowiska, bór sosnowy oraz miejsca obserwowania orła bielika, który poluje na ryby i ptactwo wodne. Zauważyć tu można również ślady bytowania bobrów. Nad Skarlanką żyją 2 rodziny bobrów a o ich obecności świadczą liczne ślady żerowania tzw. zgryzy bobrowe (ścięte bądź nadgryzione drzewa), nory, magazyn pokarmu. Do zobaczenia sosny w wieku 144 lat noszące ślady żywicowania. W siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy podejrzeć można bytowanie pszczół w specjalnie do tego przygotowanym ulu.

Na ścieżce zlokalizowano przystanki:

Siedziba Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy - Gospodarka Rybacka - Bobry- Las, gospodarka leśna - Woda - Jezioro Kochanka,torfowiska - Jezioro Strażym.

- fot_26_130327.jpg

Fot. Halina Siekierska,  Maciej Sukalski ze strony www.brodnica-online.pl


Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zarośle”

Ścieżka znajduje się na terenie leśnictwa „Zarośle”, a jej długość wynosi ok. 4 km. Na trasie wytyczono 8 przystanków:

Odnowienie gniazdowe dębu i buka z sadzenia- Widok na jezioro rynnowe Sosno- Roślinność terenów podmokłych- Odnawianie gniazdowe dębu i buka z sadzenia – Drzewostan mieszany zbliżony do naturalnego – Szkółka leśna- Odnawianie buka z obsiewu górnego – Lesniczówka Zarośle.

Rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego „Retno”

- fot_25_130327.jpg

Jest to trasa o długości ok. 10 km.

Swoim zasięgiem obejmuje południowo-wschodnią cześć Brodnickiego Parku Krajoznawczego. Okolicę stanowi mozaika pól i lasów, pośród których położone są jeziora rynnowe.

Na ścieżce zlokalizowano przystanki: Siedziba Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmiący – Mostek na Skarlance – Osada i jez. Strzemiuszczek. Żeremia bobrów - Głęboki jar - Zabytkowa leśniczówka w Tęgowcu z 1912r. Budki lęgowe dla ptaków. Oswojony dzik - Jezioro Retno - Rezerwat leśny „Retno”. Pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej - „Oczko” wytopiskowe we wsi Gaj.

Kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego „Bachotek”

Całkowita długość trasy wynosi ok. 9 km.

Trasa ta rozpoczyna się w Grzmięcy nad brzegiem jeziora Strażym. Po przepłynięciu jeziora (ok. 400 m) dopływamy do półwyspu o nazwie „Okopy”, gdzie znajdują się ślady grodziska wczesnośredniowiecznego. W czasie wyprawy poznajemy m.in. roślinność wodna, połacie chronionych grzybni białych, dalej trasa prowadzi zabagnioną doliną rzeczną o długości 2,5 km. Mijamy po drodze rezerwat „Bachotek” utworzony w celu ochrony kłoci wiechowatej. Jest to także miejsce lęgowe kaczek, łabędzi i perkozów. Często można zaobserwować wydry, norki amerykańskie, żerujące czaple siwe oraz polujące bieliki. Zakończenie trasy następuje w stanicy PTTK w Bachotku.

Punkty przystankowe na ścieżce:

Siedziba Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmiący - Jezioro Strażym- Półwysep „Okopy” i wyspa na jeziorze Strażym – Rzeka Skarlanka i rezerwat florystyczny „ Bachotek” – Mostek „Jadwigi”, limnigraf na Skarlance i pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej – Jezioro Bachotek – Stanica Wodna PTTK w Bachotku.

Pasieka dydaktyczna

Wszystkie wycieczki rozpoczynają się w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego od zapoznania się z filmem o parku oraz od podglądania życia pszczół w specjalnie do tego przygotowanym ulu.

Przyrodniczo-leśna ścieżka Grabiny-Łąkorz

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny-Łąkorz” obejmuje swoim zasięgiem północną część Nadleśnictwa Brodnica, Leśnictwo Grabiny w woj. kujawsko-pomorskim na terenie Pojezierza Brodnickiego.
Przy punkcie początkowym ścieżki znajduje się duży parking oraz wiata edukacyjna pod nazwą „Jarzębinka”, w której można odpocząć po trudach wędrówki, posłuchać „leśnych opowieści” lub spędzić miło czas na podsumowaniu zajęć terenowych. Ścieżka ma swój początek przy leśniczówce Grabiny, prowadzi wzdłuż południowo-wschodniego brzegu Jeziora Łąkorz, kanału łączącego Jezioro Łąkorz z Jeziorem Wielkie Partęczyny a następnie przechodzi wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Wielkie Partęczyny i prowadzi powtórnie do Grabin. Długość trasy wynosi 4,5 km, składa się na nią 12 przystanków. Dla osób, które nie dysponują wystarczającą ilością czasu istnieje możliwość skrócenia przejścia do ok. 2 km.

Na trasie ścieżki znajduje się: 8 przystanków:
Leśnictwo Grabiny- Drzewostan sosnowy ze śladami żywicowania- Pomniki przyrody. Wawrzynek wilczełyko - Podmokły ols- Jezioro Wielkie Partęczyny – ślady żerowania bobrów - Torfowisko - Ochrona cisa pospolitego -Bór bagienny.

II. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym

- fot_2_130327.jpg

 Fot. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu „Jar Brynicy”

Bardzo malownicza trasa o zróżnicowanym terenie, o długości 8 km.
Na trasie znajduje się 12 punktów przystankowych:
Zielona Szkoła „Ekoczar” - Węgornia - Wał ozowy - Kompleks leśny na sandrze - Krawędź doliny Brynicy- Nosek-Leśniczówka Buczkowo - Południowa część rezerwatu- Dąb Rzeczypospolitej- Zbocza Jaru Brynicy- Dno Jaru Brynicy - Północna część rezerwatu.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu „Czarny Bryńsk”

Trasa ścieżki prowadzi głównie przez tereny leśne, liczy ponad 4 km długości.
Wiedzie początkowo przez kompleks lasów gospodarczych, położony na zachód od Czarnego Bryńska, gdzie znajduje się Powierzchnia Badawczo- Dydaktyczna. Następnie doprowadza do bagien i jeziora, chronionych w rezerwacie „Czarny Bryńsk”

Obejmuje 7 następujących punktów:

Pomnikowe dęby- Las grądowy- Bagno- Bór mieszany- Torfowisko w rezerwacie –Jezioro Czarny Bryńsk- Punkt widokowy w rezerwacie.


Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna Szumny Zdrój


Przyrodniczo-leśna ścieżka „Szumny Zdrój” jest położona w południowo-wschodniej części Nadleśnictwa Brodnica, na terenie Leśnictwa Górzno (geograficznie północno wschodni kraniec Równiny Urszulewskiej). Jest to jednocześnie obszar Górznieńsko-Lidzbarkiego Parku Krajobrazowego, leżącego na granicy województwa kujawsko-pomorskiego, który sąsiaduje z podobnym obiektem w województwie warmińsko-mazurskim tzn. Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym (w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lidzbark). Ten kompleks ochronny jest niezwykłą atrakcją turystyczną regionu.

Trasa ścieżki biegnie poprzez leśny rezerwat przyrody „Szumny Zdrój” im. Kazimierza Sulisławskiego (jednego z założycieli Ligi Ochrony Przyrody), utworzony w 1958 roku. Obecnie zajmuje on powierzchnię 37,16 ha, w tym 5,71 ha stanowi rezerwat ścisły, a pozostałą powierzchnię - rezerwat częściowy. Obiekt leży około 1 km na południowy wschód od Górzna, po wschodniej stronie Jeziora Młyńskiego (dojazd z Brodnicy drogą nr 544, w miejscowości Bartniczka skręt na drogę lokalną do Górzna, dalej drogą lokalną w kierunku miejscowości Czarny Bryńsk. Czas zwiedzania wynosi ok. 2 godziny.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna Do Dębu Rzeczypospolitej w Jarze Brynicy

– trasa o długości 8 km prowadząca przez tereny o urozmaiconej młodoglacjalnej rzeźbie.

W trakcie wędrówki można poznać liczne formy polodowcowe m.in. ozy, sandry, doliny, jary. Serce rezerwatu stanowi największy w Parku pomnik przyrody – „Dąb Rzeczypospolitej”.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna Wilczełyko

– ścieżka o długości 3 km.

Trasa przebiega nieopodal siedziby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Poszczególne punkty przystankowe oznaczone są tabliczka informacyjnymi. Po drodze mijamy stanowiska chronionych roślin tj. wawrzynek wilczełyko, zawilec gajowy, widłak jałowcowaty, a także pomnikowe drzewa (Bogdan, Bolek, Lolek) oraz oczko wodne, będące miejscem rozrodu traszki grzebieniastej.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna Przez Fiałki

– trasa długości 4 km o dużych walorach krajobrazowych. Przebiega przez malownicze tereny bezleśne.

Na uwagę zasługuje polodowcowy krajobraz wsi Fiałki z taki formami jak drumliny, kemy i ozy oraz oczkiem wodnym „Rzekotka”, będącym użytkiem ekologicznym.


Informacja ze strony Nadleśnictwa Brodnica http://www.torun.lasy.gov.pl/web/brodnica/79 http://www.torun.lasy.gov.pl/web/brodnica/80, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Zielonej Szkole „Ekoczar”, Brodnickiego Parku Krajobrazowego

W materiałach wykorzystano fotografie autorstwa Haliny Siekierskiej i Macieja Sukalskiego ze strony www.brodnica-online.pl

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x