Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu do wglądu

 

 

- alogoq_.jpg


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

  

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.).

  

STAROSTA BRODNICKI

 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

  

zawiadamia, że w dniach od 02.02.2015r. do 20.02.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.00     (w dni robocze), w  Starostwie Powiatowym w Brodnicy w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  przy ulicy Zamkowej 13A w pokoju 307  zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek,woj. kujawsko-pomorskie.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                              STAROSTA BRODNICKI

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x