Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

O projekcie

 


- log3.jpg

www.efs.gov.pl

 

Projekt: „CENTRUM SUKCESU ZAWODOWEGO – EDYCJA 2”


Tytuł projektu: „Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja 2”

Priorytet IX„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.2.:„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nr projektu:WND-POKL.09.02.00-04-014/13

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawienie jakości, efektywności i atrakcyjności procesu kształcenia oraz poprawienie współpracy z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Brodnicki prowadzących kształcenie zawodowe.

Wzrost jakości kształcenia w szkołach w Brodnicy i Jabłonowie Pomorskim poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę szkół zawodowych z pracodawcami oraz podniesienie standardu wyposażenia pracowni szkolnych.

Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe.

Podniesienie efektu kształcenia w zespołach szkół w Brodnicy i Jabłonowie Pomorskim prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

Wzmocnienie opieki pedagogiczno – psychologicznej nad uczniami zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.

 

Lp.

Szkoła

Nazwa realizowanego zadania

1.

Zespół Szkół Rolniczych
w Brodnicy

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:

- zajęcia z prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- doradztwo edukacyjno – zawodowe „Świadomie wybieram przyszłość”,

- zajęcia specjalistyczne „Florystyka”,

- zajęcia specjalistyczne dotyczące pielęgnacji roślin „Zielone pogotowie”,

- zajęcia specjalistyczne dotyczące pielęgnacji i przycinania roślin „Rzeźbienie w roślinach”,

- zajęcia „Grafika komputerowa w architekturze krajobrazu” – graficzne tworzenie wizualizacji projektów parków, ogrodów i obiektów małej architektury,

- wyjazd zawodoznawczy do Warszawy dla zajęć „Architektura krajobrazu”,

Organizacja zajęć dodatkowych:

- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – język angielski,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do matury w technikum – matematyka,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum żywienia i gospodarstwa domowego,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum hotelarskiego,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum rolniczego,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum mechanizacji rolnictwa,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum architektury krajobrazu

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum kucharskiego,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych - kucharz

Opieka pedagogiczno-psychologiczna:

- „Zadbajmy o najsłabszych uczniów” – pomoc uczniom zaniedbywanym środowiskowo i zagrożonym niedostosowaniem społecznym – zajęcia warsztatowe

2.

Zespół Szkół Zawodowych
w Brodnicy

Współpraca z pracodawcami:

- staże w branży logistycznej – GOTEC Jastrzębie, Kaufmann Rypin

- staże w branży mechatronicznej – GOTEC Jastrzębie, POLMO Brodnica

- staże w branży informatycznej

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:

- „Człowiek przedsiębiorczy” – zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier dydaktycznych symulatorów firm w celu zbudowania odpowiednich wzorców w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej,

- Koło przedsiębiorczości – praca na grze symulacyjnej – wskazanie odpowiednich wzorców w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej i podstaw przedsiębiorczości,

- „Kreator Sukcesu Zawodowego II edycja” – doradztwo edukacyjno – zawodowe, forma indywidualna, spotkania z ekspertami dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych – umiejętności funkcjonowania na rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, zachowania asertywne, autoprezentacje

Organizacja zajęć dodatkowych:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do matury w technikum – język polski

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do matury w technikum – matematyka

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum informatycznego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum mechatronicznego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum logistycznego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum ekonomicznego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum handlowego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych dla technikum budowlanego

- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – koło geograficzne, 2 wycieczki krajoznawcze – GPS, geocaching

Opieka pedagogiczno-psychologiczna:

- program profilaktyczny „Alkohol, narkotyki to nie dla nas” – profilaktyka pierwszorzędowa skierowana do całej społeczności szkolnej

- 5 ścieżek indywidualnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dotyczących sytuacji kryzysowych uczniów,

3.

Zespół Szkół
w Jabłonowie Pomorskim

Współpraca z pracodawcami:

- staże w zakresie ekonomika hotelarstwa i markowe usługi hotelarstwa lub organizowanie obrotu towarowego w 6 firmach branży hotelarskiej i zajmujących się obrotem towarowym

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:

- zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości – zajęcia warsztatowe zakładanie i prowadzenie firmy, spotkania z przedsiębiorcami, wizyty w przedsiębiorstwach,

- doradztwo zawodowe – komunikacja, autoprezentacja, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

- zajęcia specjalistyczne – hotelarz - recepcjonista,

- zajęcia specjalistyczne – carving,

- zajęcia specjalistyczne – barista

Organizacja zajęć dodatkowych:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego - ekonomista

- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych - matematyka

- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – język angielski,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do matury technikum – matematyka

- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – film i grafika dla technika

- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – koło astronomiczno - fizyczne

- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – język angielski w biznesie

Opieka pedagogiczno-psychologiczna:

- indywidualne ścieżki wsparcia pedagogiczno – psychologicznego dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa

 


Okres realizacji projektu: od 03.02.2014 r. do 30.09.2015 r.

Finansowanie:Europejski Fundusz Społeczny - 85%,
wkład własny powiatu – 15%.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x