Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

O projekcie

 

 

- log3.jpg
www.efs.gov.pl

"CENTRUM SUKCESU ZAWODOWEGO"

Tytuł projektu: „Centrum Sukcesu Zawodowego”


Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”


Działanie 9.2.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-04-035/12Opis projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów poprzez wdrażanie programów rozwojowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Brodnicki prowadzących kształcenie zawodowe.
Wzrost umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych w Brodnicy i Jabłonowie Pomorskim poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez realizację doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych.

 

Lp.

Szkoła

Nazwa realizowanego zadania

1.

Zespół Szkół Rolniczych              w Brodnicy

Zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe:

- zajęcia przygotowujące do zawodu baristy,

- savoir vivre – zasady dobrego wychowania w kontaktach z klientem,

- zajęcia przygotowujące do oprowadzania wycieczek, bycia „ambasadorem” województwa kujawsko – pomorskiego,

- zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,

- dekoracje cukiernicze - najnowsze aranżacje wyrobów cukierniczych,

- zajęcia przygotowujące do zawodu barmana zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi,

- obsługa gości indywidualnych i imprez okolicznościowych – nabycie umiejętności pozwalających na skuteczna obsługę klienta poprzez budowanie dobrych relacji z otoczeniem,

- zdobywanie praktycznych umiejętności w zawodzie kelner,

- zdobywanie praktycznych umiejętności dekorowania potraw i aranżacji stołów zgodnie ze  światowymi standardami – carving,

- kujawsko – pomorskie sekrety smaku – uczniowie zapoznają się z walorami kulinarnymi województwa kujawsko – pomorskiego,

- florystyka i bukieciarstwo – nabycie praktycznej umiejętności fachowego dekorowania wnętrz lokali gastronomiczno – hotelarskich,

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijające kompetencje kluczowe:

- przedsiębiorczość od A do Z i wsparcie psychologiczne – zajęcia podnoszące wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia spraw firmy,

- j. niemiecki w hotelarstwie – nauka specjalistycznej terminologii,

- matematyka w hotelarstwie i gastronomii – zajęcia umożliwiające osiągnięcie wyższych wyników z egzaminu maturalnego.

2.

Zespół Szkół Zawodowych              w Brodnicy

Zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże            i praktyki:

- zajęcia pozalekcyjne i praktyki w zakresie biobudownictwa. Uczniowie technikum budowlanego przez 3 miesiące będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych z  biobudownictwa.

- grafika komputerowa – zajęcia warsztatowe z zakresu grafiki, podstawy techniki rysunku, projekty stron internetowych, logotypów, plakatów, praca specjalistyczna w programach graficznych – zajęcia poprowadzi doświadczony grafik komputerowy.

- teoria i  metodyka konserwacji XIX i XX wieku budynków ceglanych w procesach adaptacyjnych i budowlanych, spotkania z konserwatorem zabytków – zasady konserwacji i renowacji zabytków, adaptacja pomieszczeń, przepisy prawa.

Doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna:

-kreator sukcesu – warsztaty z doradcą zawodowym: rozwijanie osobowości, zdobywanie wiadomości nt. zasad funkcjonowania na rynku pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne w j. angielskim, kształtowanie zachowań asertywnych, poradnictwo zawodowe,

- młodzi ponad podziałami – program psychoedukacyjny, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

3.

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia sportowo – obronne:

- j. angielski – zajęcia przygotowujące do osiągnięcia wyższych wyników egzaminu maturalnego,

- matematyka –zajęcia przygotowujące do osiągnięcia wyższych wyników egzaminu maturalnego,

- kształcenie zawodowe – technik ekonomista i  technik agrobiznesu – zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe i  przygotowujące do egzaminu zawodowego,

- koło informatyczne „Nauka języka HTML i kurs CMS – rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii ICT,

- koło astronomiczno – fizyczne,

- profesjonalna obsługa klienta – rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, zajęcia wyjazdowe na Giełdę Rolno – Spożywczą i Giełdę Zbożową w Poznaniu oraz na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,

- zajęcia sportowo – obronne – przygotowanie uczniów do egzaminów sprawnościowych, wycieczka do Szkoły Policyjnej w  Szczytnie

Doradztwo zawodowe:

 - zajęcia wyjazdowe do Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej w  Toruniu oraz WSP w Sopocie (warsztaty Twórczy umysł i autoprezentacja. Jak nas widzą tak o nas myślą).

Zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe i  staże zawodowe:

- zajęcia teoretyczne przygotowujące do staży w  firmie Agrocomex (przemysł rolno – spożywczy) w Jabłonowie Pomorskim.

 


Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 r. do 30.11.2014 r.

Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny - 85%, wkład własny powiatu – 15%.

 

Dodatkowe zajęcia  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x